83302

Z WikiTril

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

83302 - Rozdělování do studijních skupin

V tomto formuláři můžete:

 • všem studentům nebo vybrané skupině studentů vyplnit položky ročník, studijní skupina, příští ročník a příští studijní skupina,
 • promítnout příští ročník a příští skupinu do aktuálního ročníku a aktuální skupiny,
 • u vybraných studentů vyprázdnit položky ročník, studijní skupina, příští ročník a příští studijni skupina,
 • do předem vybraného ročníku a vybrané skupiny jednotlivě přidávat studenty.

Seznam rolí, pro které je formulář určen

 • STROF - Rozvrhář fakulty
 • STRSO - Referent studijního oddělení
 • STVSO - Vedoucí studijního oddělení


Formulář obsahuje následující záložky

 • Rozdělování do studijních skupin

Rozřazení studentů

 • Výběr studentů
  • po spuštění formuláře jsou nabízeni všichni studenti z fakulty uživatele,
  • pomocí filtru a dotazu vyberte množinu studentů, kterou chcete rozdělit do studijních skupin,
  • seznam vybraných studentů je uveden ve druhém bloku,
  • počet vybraných studentů je uveden v prvním bloku v položce "Počet st".
 • Třídění studentů

Zařazování do studijních skupin probíhá tak, že KOS vezme první N studentů a to tak, jak jsou seřazeni ve druhém bloku a vepíše jim první číslo z intervalu studijních skupiny, tak jak jste ho zadali v 1. bloku, poté vezme dalších N a vepíše jim druhé číslo z intervalu studijních skupiny atd. Tak se může stát, že v případě jsou-li studenti setříděni dle abecedy, může pak být v jedné studijní skupině několik Nováků apod. Proto je zde možnost promíchat studenty nebo naopak setřídit studenty například podle příjmení a jména.

  • chcete-li studenty setřídit podle některého sloupce, který je vidět ve formuláři, umístěte kurzor na daný sloupec a v horní pracovní liště klikněte na tlačítko <AZ+šipka> pro vzestupné třídění nebo na <ZA+šipka> pro sestupné třídění,
  • další možností je pomocí tlačítka <Vybrat třídění> použít již připravené třídění,
  • chcete-li vybrané studenty promíchat, použijte tlačítko <CTRL+U> nebo klikněte na tlačítko <Promíchat studenty>,
  • poslední možností je použití tlačítka <AZ+tři šipky>, pomocí které můžete použít již existující třídění, nebo můžete vytvořit nové.
 • Zadání příštího ročníku a intervalu st. skupin
  • v prvním bloku zadejte příští ročník, který chcete vyplnit do položky aktuální ročník všem vybraným studentům,
  • zadejte interval studijních skupin, do kterých budete chtít zařadit vybrané studenty,
  • vyplní se položka "Kapacita",
  • důležitou položkou je pak položka "Velikost sk", která odpovídá hodnotě parametru VELKRUHU a lze ji zde měnit, pokud na to uživatelova role má právo,
  • zadejte, zda chcete, aby se přepsala již vyplněná skupina nebo ročník u studenta.
 • Hromadné rozřazení do studijních skupin
  • hromadné rozřazení lze provést buď pro Aktuální ročník, nebo pro Příští ročník,
  • pokud chcete rozřadit studenty pro Aktuální ročník, stiskněte klávesu <CTRL+B> nebo stiskněte tlačítko <Pro aktuální ročník> a bude nahrazen ročník a skupina ve sloupečku "Aktuální",
  • chcete-li rozdělit studenty pro Příští ročník, stiskněte klávesu <CTRL+N> nebo stiskněte tlačítko <Pro příští ročník> a bude nahrazen ročník a skupina ve sloupečku "Příští",
  • pokud jste první blok správně vyplnili otevře se okénko s dotazem: "Chcete spustit hromadné rozdělení do skupin?". Odpovíte-li Ne, okénko se uzavře a vrátíte se zpět do formuláře. Volbou Ano spustíte akci.
  • je-li kapacita vybraných studijních skupin nižší, než počet vybraných studentů, otevře se okno, které se ptá, zda chcete překročit

kapacitu studijních skupin. Volbou Ne se akce přeruší, volbou Ano se všichni vybraní studenti zařadí do zadaných studijních skupin (ignoruje se položka "Velikost sk"),

  • rozdělení se provede tak, aby všechny vybrané skupiny měli svoji kapacitu překročenu pokud možno ve stejné výši. Pokud jste s rozdělením spokojeni, stiskněte klávesu F2 pro potvrzení.

Promítání příštích hodnot

Další možnou akcí v tomto formuláři je možnost promítnutí jednotlivých hodnot ze sloupečku "Příští" do sloupečku "Aktuální". Pro překopírování ročníků vybraných studentů stiskněte klávesu <CTRL+D> nebo stiskněte tlačítko <Promítnout ročník>. Pro překopírování příštích skupin studentů do aktuálních stiskněte klávesu <CTRL+F> nebo stiskněte tlačítko <Promítnout skupinu>.

Přidávání studentů jednotlivě

 • Postup pro přidávání studentů do ročníku a studijní skupiny jednotlivě:
  • chcete-li nabídku studentů omezit na určitý ročník, napisšte tuto hodnotu do položky "Nabídku studentů omezit na ročník",
  • do položek pod seznamem studentů, pod nadpisem "Zadejte skupinu (ročník), kam chcete studenta zařadit, zadejte údaje, které chcete u studenta změnit, tyto hodnoty budou platit, dokud je nezměníte, hodnotu do pole "Skupina" můžete vyhledat pomocí klávesy <F3>,
  • do položky Příjmení zadejte část příjmení studenta a stiskněte klávesu <F3>,
  • objeví se seznam studentů, podle zadaneho vzoru, daného studenta vyberte a pro uložení změn klikněte na klávesu <F2>,
  • po uložení změn se aktualizuje obsah položky za položkou Skupina,
  • dalšího studenta přidáte pomocí klávesy <F6>,
  • celý blok přidaných studentů můžete vyprázdnit pomocí klávesy <Vyprázdnit blok>.

Vymazání vybraného attributu u studentů

 • pomocí následujícího postupu můžete u vybrané množiny studentů vyprázdnit atributy "studijní skupina", "roční", "budoucí st. skupina", "budoucí ročník":
  • pomocí filtru, nebo dotazu vyberte množinu studentů, u kterých chcete vymazat obsah vybraného atributu,
  • ve formuláři na pravé straně nad seznamem studentů zaškrtněte, co chcete vymazat. Jsou tyto možnosti:
   • Skup - aktuální studijní skupina,
   • Skup. n. - příští studijní skupina,
   • Roč - aktuální ročník studenta,
   • Roč. n. - příští ročník studenta,
  • po zaškrtnutí položek pomocí tlačítka <Zrušit vybranou položku> vymažete obsah zaškrtnutých atributů u vybraných studentů.
Osobní nástroje