86307

Z WikiTril

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

86307 Promítnutí skupin podle studijních paralelek

Seznam rolí, pro které je formulář určen

  • STROF (rozvrhář fakulty)
  • STROK (rozvrhář katedry)
  • STRFK (referent katedry)

Popis formuláře

V tomto formuláři můžete hromadně přiřadit studijní skupiny jednotlivým rozvrhovým lístkům a to buď podle studijních paralelek nebo podle studijních ročníků.

V prvním bloku vyberte kód a název semestru (jako výchozí je nastaven semestr daný parametrem PRISEM).

Ve druhém bloku je seznam předmětů vypsaných v daném semestru. Seznam můžete procházet listováním nebo pomocí dotazů. Pro předmět na němž je umístěn kurzor můžete spustit promítnutí studijních skupin.

Na druhé záložce formuláře je pro vybraný předmět zobrazen seznam jeho rozvrhových paralelek. Zde můžete ještě před vlastním promítnutím upravit pole Par. (název studijní paralelky) a R. (ročník pro který je paralelka určena), které jsou pro promítnutí rozhodující.

V poli "Rozvrhové lístky paralelky" jsou zobrazeny informace o rozvrhových lístcích paralelky. Struktura je následující:

  • kód místností
  • kapacita místnosti pro výuku
  • sudý(S), lichý(L), oba(SL) týden
  • den
  • začátek (číslo hodiny)
  • počet hodin

Promítnutí studijních skupin podle studijních paralelek

Na první záložce vyberte předmět a přejděte na druhou záložku.

Do pole "Skupiny" u paralelek typu Přednáška, které mají vyplněno pole "Par.", se zapíší všechny studijní skupiny, které patří do dané studijní paralelky a nejsou již zapsány jinde.

Do pole Skupiny u paralelek typu Cvičení nebo Laboratoře se jednotlivě zapíší studijní skupiny, které patří do dané studijní paralelky a nejsou již zapsány jinde. Pokud má takováto paralelka pole Skupiny již vyplněno a není v podřízeném postavení v rámci hierarchie, pak se vynechává a pole Skupiny se nemění.

Je-li u rozvrhových paralelek předmětu stanovena hierarchie, pak při promítnutí do paralelky typu Cvičení se skupina promítne i do podří- zených paralelek typu Laboratoře jen tehdy, jsou-li tyto podřízené paralelky také určeny pro danou studijní paralelku. Je-li rozvrhových paralelek typu Cvičení méně než studijních skupin, které jim mají být přiděleny, pak se na některé skupiny nedostane a nebudou nikam promítnuty. Je-li rozvrhových paralelek typu Cvičení více než studijních skupin, pak některé rozvrhové paralelky "zbydou" bez promítnutí.

Promítnutí studijních skupin podle studijních ročníků

Promítnutí probíhá stejným způsobem jako podle studijních paralelek, jen řídícím kriteriem je pole Ročník.

Výsledek promítnutí je možno prohlédnout na druhé záložce formuláře. Formulář opustíte klávesou <F4>.

Osobní nástroje