86314

Z WikiTril

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

86314 - hromadné kontroly rozvrhu

Seznam rolí, pro které je formulář určen

 • STROF (rozvrhář fakulty)
 • STROK (rozvrhář katedry)
 • STRFK (referent katedry)

Formulář obsahuje následující záložky

 • Hromadné kontroly rozvrhu


Hromadné kontroly

Nejprve v horní části obrazovky změňte semestr, pro který chcete provést kontroly.

V tomto formuláři dále vyberte jednu z následujících kontrol:

Kontrola místností

Pro každou místnost v daném semestru spustí kontrolu rozvrhu. Provede následující kontroly:

 • překročení obsazeností/kapacitou paralelky kapacity místnosti
 • kolize rozvrhových lístků

Kontrola se vztahuje na všechny místnosti fakulty, nehledě na zvolenou roli.

Kontrola předmětů

Při kontrole vypsaných předmětů ve vybraném semestru se kontroluje:

 • celkový počet rozvrhových lístků - pokud nebude nalezen pro daný předmět žádný lístek, pak se ve vygenerovaném souboru objeví patřičná hláška
 • celkový počet nezařazených rozvrhových lístků - za nezařazený rozvrhový lístek se považuje takový lístek, kterému chybí minimálně jeden z následujících atributů: číslo dne, hodina, počet hodin, místnost
 • požadavky na místnost - v tomto případě se kontroluje zda lístek zařazený do nějaké místnosti odpovídá specifikovaným požadavkům na místnost
Kontrola skupin

Pro každou studijní skupinu se kontroluje následující:

 • čas na přesun mezi lokalitami - kontroluje se lokalita místností mezi sebou navazujícími lístky, pokud je rozdílná, bude uživatel informován, že daná skupina nemusí mít dostatek času na přesun mezi lokalitami
 • kolize rozvrhových lístků skupiny
 • zda-li má daná skupina každý rozvrhový den dostatek času na oběd - je třeba mít nastavené parametry RVOZAC a RVOKON
Kontrola učitelů

Při kontrole učitelů se berou v potaz učitelé přiřazeni k nějakému rozvrhovému lístku u nichž se kontroluje:

 • čas na přesun mezi lokalitami - obdobně jako u skupin
 • kolize rozvrhových lístků učitele
 • porušení omezení učitele - kontroluje se zda nějaký rozvrhový lístek nezasahuje do učitelova vyhrazeného času pro jiné činnosti
 • zda-li má daný učitel v každý rozvrhový den dostatek času na oběd - obdobně jako u skupin


Výstupem jednotlivých testů je soubor ve formátu CSV. Neotevírá se Vám export do CSV? Možná zkuste tento odkaz.

Osobní nástroje